Вещи, которыми стоит поделиться!
Home Сочинения по знак бяды быкау


Сочинения по знак бяды быкау


Свядома канфліктуючы з няпрошанымі гасцямі, яна змагалася з імі магчымымі для старой жанчыны сродкамі: схавала газу, пазбавіўшы гэтым немцаў святла; прыхавала ў лесе парсючка, каб той не дастаўся ворагам; укінула ў глыбокі калодзеж вінтоўку... У гэтым выяўляецца адна з рыс сялянскай псіхалогіі: абы было ціха. Дапамагаў ёй нямы Яначка, які пасвіў вясковых кароў. Быкава з'яўляецца франтавое жыццё, партызанская і падпольная барацьба беларускага народа супраць фашысцкіх захопнікаў. Ён улагоджвае паліцэйскіх самагонкай, паслухмянасцю дагаджае фашыстам. Зыходзячы з гэтага, Петрака можна ў нейкай ступені разглядаць як супрацьлеглы Сцепанідзе вобраз. Быкава "Знак бяды" Васiль Быкау Василь Быкау Вобразы Петрака i Сцепанiды у аповесцi В. Праз успаміны галоўных герояў — Сцепаніды і Петрака Багацькаў — В. А калі вечарам паліцаі пачалі ламацца ў хату, Сцепаніда, выразна ўсведамляючы свой лёс, аблівае сябе газай і падпальвае. З даўніх часоў да нас дайшлі паданні, легенды, прыкметы, варажба. Васіль Быкаў Вобразы Петрака і Сцепаніды ў аповесці Васіля Быкава "Знак бяды". Пятрок гіне не як ахвяра. Трагічная смерць Сцепаніды ўспрымаецца як знак непераможнасці народа, нязломнасці яго духу. Праз усе жыцце Сцепаніды праходзяць знакі бяды: · ліпа гарэла; · крыж; · іздохшая птушка на поліцы. ®н верыҐ, што крыж дапаможа. Яшчэ да вайны пасля раскулачвання бацькі, Зміцер пачаў з абрэзам паляваць на людзей. Адна з галоўных думак, якую спрабуе давесці да чытача аўтар твора, заключаецца ў рытарычным пытанні: што лепш: памерці без супраціўлення, пасіўна ўспрымаючы гвалт, які чыніць вораг на роднай зямлі, ці змагацца з гэтым гвалтам актыўнымі дзеяннямі, ад якіх вораг не будзе мець спакою ні ўдзень, ні ўночы. Бо ці ж кулак той, хто ўсё стварае сваім мазалём? У г за аповесць. Таму рашуча выступіла яна супраць раскулачвання сваіх аднавяскоўцаў, якіх і кулакамі назваць было цяжка. Атрымаўшы ад Савецкай улады дзве дзесяціны зямлі, Сцепаніда і Пятрок працавалі на ёй не разгінаючы плеч. Образование и обучение за рубежом, курсы и английский язык. Пасля арышту Петрака Сцепаніда, застаўшыся на хутары адна, вырашае змагацца з ворагам больш дзейсна: купіць у Карнілы за апошняга парсючка бомбу і знішчыць узноўлены мост. Яна свядома канфліктуе з няпрошанымі гасцямі. І не спяць ні ўдзень, ні ўначы — баяцца да скону". Вайна ў аповесці паказана праз успрыняцце яе мірнымі жыхарамі. Раніцай Сцепаніда пагнала на пашу Бабоўку. По запросу - В Быкау Знак бяды - сочинений не найдено, представлены результаты поиска по запросу - Быкау. Галоўнай тэмай твораў В.


І гэта не проста надуманае жаданне аўтара: лёс жыхароў хутара служыць своеасаблівым папярэджаннем для людзей, што бяда побач, што яна толькі прыхавалася, чакаючы свайго часу.


Пятрок нічога не паспеў зрабіць па гаспадарцы, бо прыйшлі Гуж і Каландзёнак, паліцаі. За раскулачванне прагаласаваў камсамолец Васіль Ганчарык, устрымацца якому не даў Новік. Крыху ў іншым ракурсе раскрываецца тэма вайны ў аповесці "Знак бяды", за якую аўтару ў 1986 г. Афіцэр загадаў Петраку зрабіць "клазет" і вечарам пахваліў яго за работу. Бо ці ж кулак той, хто ўсё стварае сваім мазалём? А калі вечарам паліцаі пачалі ламацца ў хату, Сцепаніда, выразна ўсведамляючы свой лёс, аблівае сябе газай і падпальвае. Гэта тлумачылася тым, што раскулачыўшы аднаго, іншыя задумаюцца. Сцепаніда, якая і да вайны ўмела пастаяць за справядлівасць, не змагла змірыцца з новымі парадкамі, прынесенымі на нашу зямлю гітлераўцамі. Ведаючы жончын характар, Пятрок баяўся, што здарыцца непапраўнае: Сцепаніда раззлуе Гужа і іх арыштуюць. Калі ж браць, то як глядзець у вочы свайму былому гаспадару?!.

Some more links:
-> бесплатно бланки ндс 20010
Сцепаніда і Лявон Багацька галасавалі супраць.
-> как таиландский поинт бланк

Видео по теме

:
Василь Быков Знак беды Радиоспектакль _4-10
сочинения по знак бяды быкау -> должностная инструкция экономиста по сметной работе
Чуйная да чужога тора, Сцепаніда сэрцам успрымала тую несправядлівасць, якая спадарожнічала калектывізацыі, не прымала гвалтоўнасці, здзеку і абразаў, якія чыніліся ў вёсцы.
-> иас ответы на тесты
Добрым людзям і не трэба, а гэтыя хай шалеюць.
-> современные военные реформы. презентация
Спачатку людзі адчувалі, што калектыўная гаспадарка павінна была палепшыць іх жыцце, але з раена, зверху, пачалі націскаць, пагражаць, і, нарэшце, раскулачванне.
->SitemapСочинения по знак бяды быкау:

Rating: 92 / 100

Overall: 68 Rates